00:00
Conclusions - A Trilogy for Band

Conclusions - A Trilogy for Band John Brakstad

Serie / Series: Concert Band Originals and Transcriptions
Conclusions» s inspired by three of the worlds greatest astronomers; their lifes, work and pioneering conclusions.

1: COPERNICUS.
Nicolaus Copernicus lived in the 15th century. He introduced the idea that the planets rotate around the Sun rather than the Earth. This was a new and controversial world view which was not accepted in his lifetime.

2: GALILEO.
Galileo Galilei lived about a hundred years later and is sometimes called the father of modern science. He is credited with the discovery of Jupiter's four largest moons. His discoveries supported Copernicus' model of the Solar System, and also showed that objects rotate around other planets than the Earth.
Galilei was charged with heresy, and had to recant his claim that the Earth revolved around the Sun. And yet it does move, he is supposed to have said.

3: NEWTON.
Isaac Newton is known for his theory about the law of gravity and how it affects motion. This theory enabled him to accurately calculate the paths of the planets in the Solar System, and was a third conclusion in the astronomical tradition.
In the same way that the three astronomers' independent conclusions build on ideas that are common to all three, Conclusions is built up of three independent movements which all include references to each other (melodic, harmonic, inversions etc.)


[NO]«Conclusions» er inspirert av tre av historiens store astronomer; deres liv, arbeid og banebrytende konklusjoner. Trilogien består av 3 selvstendige stykker/satser som kan spilles sammenhengende eller enkeltvis. Eksempelvis er første sats godt egnet som en «konsert-åpner»

1: COPERNICUS.
Nicolaus Copernicus levde på 14/15-hundretallet. Han introduserte ideen om at planetene roterer rundt solen, ikke rundt jorden. Dette var et helt nytt og kontroversielt verdenssyn som ikke ble akseptert i hans samtid.

2: GALILEI.
Galileo Galilei levde omtrent hundre år senere, og kalles «den moderne vitenskapens far". Han er kreditert med oppdagelsen av Jupiters fire største måner. Hans oppdagelser støttet opp om Copernicus sin modell for solsystemet, og viste også at objekter roterer rundt andre planeter enn jorden.
Galilei ble stilt for retten, anklaget for kjetteri, og måtte avsverge sin påstand om jordens bevegelse rundt solen. «Men den beveger seg nå likevel skal han ha tilføyd.

3: NEWTON.
Isaac Newton er kjent for sin teori om tyngdekraften / gravitasjonsloven, og hvordan den påvirker bevegelse. Denne teorien lot ham nøyaktig beregne planetbanene i solsystemet, og var en tredje konklusjon i den astronomiske tradisjonen.

På samme måte som de tre astronomenes selvstendige konklusjoner bygger på felles ideer, består «Conclusions av tre uavhengige satser som alle har referanser til hverandre (melodiske, harmoniske, omvendinger etc.)
For eksempel er første sats bygget på en heltoneskala som rammer inn et diatonisk tema som har samme melodiske elementer som tema i tredje sats, men med helt annen rytmikk.
Tittelen henspeiler også på at dette er tre «konklusjoner»/tre «avslutninger», dvs. tre selvstendige musikkstykker.
I århundrene før Copernicus var det verdenssynet til Aristoteles og Ptolemaios som var det rådende, og åpningstaktene på «Conclusions refererer til åpningen på komponistens tidligere stykke «Elements of the Ancients som nettopp tar utgangspunkt i bl.a. Aristoteles´ ideer.


Aufnahme / Recording:Around Once More - Demo Tracks 2020-2021
Alternativer Titel / Alternative Title:
Serie / Series: Concert Band Originals and TranscriptionsConclusions» s inspired by three of the worlds greatest astronomers; their lifes, work and pioneering conclusions.

1: COPERNICUS.
Nicolaus Copernicus lived in the 15th century. He introduced the idea that the planets rotate around the Sun rather than the Earth. This was a new and controversial world view which was not accepted in his lifetime.

2: GALILEO.
Galileo Galilei lived about a hundred years later and is sometimes called the father of modern science. He is credited with the discovery of Jupiter's four largest moons. His discoveries supported Copernicus' model of the Solar System, and also showed that objects rotate around other planets than the Earth.
Galilei was charged with heresy, and had to recant his claim that the Earth revolved around the Sun. And yet it does move, he is supposed to have said.

3: NEWTON.
Isaac Newton is known for his theory about the law of gravity and how it affects motion. This theory enabled him to accurately calculate the paths of the planets in the Solar System, and was a third conclusion in the astronomical tradition.
In the same way that the three astronomers' independent conclusions build on ideas that are common to all three, Conclusions is built up of three independent movements which all include references to each other (melodic, harmonic, inversions etc.)


[NO]
«Conclusions» er inspirert av tre av historiens store astronomer; deres liv, arbeid og banebrytende konklusjoner. Trilogien består av 3 selvstendige stykker/satser som kan spilles sammenhengende eller enkeltvis. Eksempelvis er første sats godt egnet som en «konsert-åpner»

1: COPERNICUS.
Nicolaus Copernicus levde på 14/15-hundretallet. Han introduserte ideen om at planetene roterer rundt solen, ikke rundt jorden. Dette var et helt nytt og kontroversielt verdenssyn som ikke ble akseptert i hans samtid.

2: GALILEI.
Galileo Galilei levde omtrent hundre år senere, og kalles «den moderne vitenskapens far'. Han er kreditert med oppdagelsen av Jupiters fire største måner. Hans oppdagelser støttet opp om Copernicus sin modell for solsystemet, og viste også at objekter roterer rundt andre planeter enn jorden.
Galilei ble stilt for retten, anklaget for kjetteri, og måtte avsverge sin påstand om jordens bevegelse rundt solen. «Men den beveger seg nå likevel skal han ha tilføyd.

3: NEWTON.
Isaac Newton er kjent for sin teori om tyngdekraften / gravitasjonsloven, og hvordan den påvirker bevegelse. Denne teorien lot ham nøyaktig beregne planetbanene i solsystemet, og var en tredje konklusjon i den astronomiske tradisjonen.

På samme måte som de tre astronomenes selvstendige konklusjoner bygger på felles ideer, består «Conclusions av tre uavhengige satser som alle har referanser til hverandre (melodiske, harmoniske, omvendinger etc.)
For eksempel er første sats bygget på en heltoneskala som rammer inn et diatonisk tema som har samme melodiske elementer som tema i tredje sats, men med helt annen rytmikk.
Tittelen henspeiler også på at dette er tre «konklusjoner»/tre «avslutninger», dvs. tre selvstendige musikkstykker.
I århundrene før Copernicus var det verdenssynet til Aristoteles og Ptolemaios som var det rådende, og åpningstaktene på «Conclusions refererer til åpningen på komponistens tidligere stykke «Elements of the Ancients som nettopp tar utgangspunkt i bl.a. Aristoteles´ ideer.


Aufgenommen auf CD / Recorded on CD: Around Once More - Demo Tracks 2020-2021
141,25 €
inc. tax
plus shipping
Availability *
available in 16 days
Product information
Order id: 196837
Difficulty: 4+
Duration: 10:50:00 min
Pages: -
publisher id: NOR 9790261716987
EAN: 9790261716987
Composer: John Brakstad
Arranger: -
Publisher: Norsk Noteservice Vigmostad & Bjørke AS
Instrumentation: Blasorchester Noten / Concert Band

Demos

Other Customers were interested in
Symphony No. 1: Asgard - Teodoro Aparicio Barberan

Symphony No. 1: Asgard

Teodoro Aparicio Barberan

Celebration for Band - John Brakstad

Celebration for Band

John Brakstad

Send in the Clowns (Duet for Flugelhorn and Trombone) - Stephen Sondheim / Arr. Frode Rydland

Send in the Clowns (Duet for Flugelhorn and Trombone)

Stephen Sondheim / Arr. Frode Rydland

The Center Ring: Circus March - Karl Lawrence King / Arr. Andrew Glover

The Center Ring: Circus March

Karl Lawrence King / Arr. Andrew Glover

* Information on availability is based on previous experiences. Prices and availability are subject to change without notice!
Rev. 4.118 - Time: 158 ms | SQL: -1 ms